PLUMMER BLOCK PRICE LIST

NOVEMBER 02, 2022

 

PLUMMER BLOCK PRICE LIST
Standard 561.20.1094.575.01.1403€148.69
RotekL9-42E9Z€149.44
Standard 5162.20.0560.890.11.1503€70.74
Standard 5192.20.1250.990.41.1502€199.81
RotekL9-42P9Z€130.32
Standard 5162.20.0560.891.21.1503€105.08
Standard 591.20.1146.990.11.1503€177.02
RotekL9-42N9Z€47.70
Standard 5232.21.0575.013 Type 21/650.2€151.71
Standard 591.20.1146.991.21.1503€133.87
RotekA8-41E1€110.34
Standard 5232.20.0500.013 Type 21/650.2€32.75
Standard 560.25.1155.500.11.1503€152.49
RotekR8-42N3€1.52
Standard 5232.20.0500.503 Type 21/650.2€67.67
Standard 561.25.1155.500.11.1503€42.07
RotekA12-42E3€76.95
Standard 562.20.0544.575.01.1403€103.72
Standard 561.25.1155.575.11.1403€139.50
RotekW13-43P2€108.34
Standard 562.20.0544.500.01.1503€167.05
Standard 561.30.1180.001.21.1504€86.71
RotekA10-43N28D€16.65
Standard 560.30.0550.100.11.1504€85.83
Standard 561.30.1180.000.11.1504€75.08
RotekM7-39P1€142.91
Standard 562.20.0560.000.11.1503€85.86
Standard 5161.25.1180.890.11.1503€135.17
RotekM7-39P1Z€72.67
Standard 562.20.0560.001.21.1503€142.69
Standard 5161.25.1180.891.21.1503€72.91
RotekH7-43N1€153.73
Standard 5162.16.0560.891.21.1503€174.27
Standard 562.30.1250.000.11.1504€92.55
RotekM6-39P1€157.99
Standard 560.25.0555.000.11.1504€181.61
Standard 562.30.1250.001.21.1504€11.32
RotekM6-39P1Z€67.12
Standard 560.20.0544.500.01.1503€198.75
Standard 592.20.1246.990.11.1503€193.35
RotekH7-43N3A€167.66
Standard 561.20.0544.500.01.1503€55.25
Standard 592.20.1246.991.21.1503€107.94
Rotek3R5-44P2A€87.89
Standard 560.20.0544.575.01.1403€126.14
Standard 5162.25.1250.890.11.1503€117.98
RotekA14-43P1€11.34
Standard 561.20.0544.575.01.1403€144.91
Standard 5162.25.1250.891.21.1503€126.17
RotekR8-44N3€96.40
Standard 5161.20.0560.890.11.1503€34.37
Standard 511.25.1200.600.11.1503€5.21
RotekM5-40P1€142.35
Standard 5161.20.0560.891.21.1503€70.69
Standard 511.25.1200.601.21.1503€22.30
RotekM5-40P1Z€11.94
Standard 561.20.0560.101.21.1503€195.32
Standard 5191.20.1250.990.41.1502€40.50
RotekR8-42E3€56.63
Standard 561.20.0560.100.11.1503€80.90
Standard 5281.30.1200.013 Type 110/1400.1€155.97
RotekL6-43E9Z€179.82
Standard 5161.16.0560.890.11.1503€66.60
Standard 5280.30.1200.013 Type 110/1400.€149.95
RotekL6-43E9ZD€157.22
Standard 5161.16.0560.891.21.1503€72.94
Standard 5280.30.1275.013 Type 110/1400.€121.38
RotekL6-43P9Z€34.30
Standard 5162.20.0630.890.11.1503€148.51
Standard 5281.30.1275.013 Type 110/1400.1€1.84
RotekL6-43P9ZD€164.05
Standard 5162.20.0630.891.21.1503€157.79
Standard 562.25.1255.575.11.1403€78.98
RotekA18-46E4D€60.66
Standard 560.22.0575.502.11.1503€123.69
Standard 562.25.1255.500.11.1503€114.38
RotekL6-43N9Z€135.45
Standard 562.20.0630.000.11.1503€42.99
Standard 5282.30.1275.013 Type 110/1400.2€14.95
RotekL6-43N9ZD€190.85
Standard 562.20.0630.001.21.1503€35.30
Standard 5282.30.1200.013 Type 110/1400.2€161.77
RotekL9-46E9Z€138.96
Standard 5162.16.0630.890.11.1503€17.42
Standard 592.25.1310.990.11.1503€97.08
RotekL9-46P9Z€54.30
Standard 5162.16.0630.891.21.1503€30.05
Standard 592.25.1310.991.21.1503€20.53
RotekR8-44E3€7.39
Standard 5231.20.0600.013 Type 21/750.1€40.64
Standard 591.20.1246.990.11.1503€18.76
RotekL9-46N9Z€6.76
Standard 5231.20.0600.503 Type 21/750.1€45.23
Standard 591.20.1246.991.21.1503€152.29
RotekA13-46N1A€38.70
Standard 5230.20.0600.013 Type 21/750.€29.36
Standard 5161.25.1250.890.11.1503€4.94
RotekR8-46N3€28.70
Standard 5230.20.0600.503 Type 21/750.€183.22
Standard 5161.25.1250.891.21.1503€27.39
SKFRKS.160.14.0744€63.40
SKFRKS.222500101001€140.45
SKFRKS.223475101001€92.79
SKFRKS.23 0841€199.49
SKFRKS.210841€38.18
SKFRKS.220841€28.27
SKFRKS.062.20.0844€191.16
SKFRKS.162.14.0844€7.17
SKFRKS.061.20.0844€81.79
SKFRKS.060.20.0844€94.59
SKFRKS.161.14.0844€101.61
SKFRKS.160.14.0844€192.52
SKFRKS. 211430101001€112.09
SKFRKS.210941€46.47
SKFRKS.220941€64.36
SKFRKS.062.20.0944€174.62
SKFRKS.162.14.0944€153.56
SKFRKS.204040101001€18.21
SKFRKS.222600101001€72.07
SKFRKS.222605101001€143.54
SKFRKS.061.20.0944€54.84
SKFRKS.060.20.0944€164.21
SKFRKS.161.14.0944€3.85
SKFRKS.160.14.0944€78.41
SKFRKS.221300101001€130.85
SKFRKS. 211440101001€3.14
SKFRKS. 212600101001€94.96
SKFRKS.322300101001€134.02
SKFRKS.324012324001€13.89
SKFRKS.23 1091€99.37
SKFRKS.211091€52.36
SKFRKS.062.20.1094€2.02
SKFRKS.162.14.1094€186.09
SKFRKS.221091€49.28
SKFRKS.061.20.1094€35.95
SKFRKS.060.20.1094€166.43
SKFRKS.161.14.1094€160.64
SKFRKS.160.14.1094€132.81
SKFRKS. 313500404001€100.04
SKFRKS. 314310101001€46.14
SKFRKS.062.25.1204€181.23
SKFRKS.162.16.1204€60.36
SKFRKS.425062621001€42.96
SKFRKS.425060101001€78.26
SKFRKS.425060201001€173.88
SKFRKS. 312290202001€130.12
SKFRKS. 312410101001€49.65
SKFRKS. 312410102001€29.17
SKFRKS.061.25.1204€151.38
SKFRKS.060.25.1204€92.92
SKFRKS.161.16.1204€67.28
SKFRKS.160.16.1204€74.13
SKFRKS.302070202001€186.02
SKFRKS. 413290203001€189.42
SKFRKS.062.25.1314€14.17
SKFRKS.162.16.1314€115.96
SKFRKS.427020101001€83.87
SKFRKS.061.25.1314€67.61
SKFRKS.060.25.1314€168.72
SKFRKS.161.16.1314€178.70
SKFRKS.160.16.1314€122.53
SKFRKS.062.25.1424€165.85
SKFRKS.162.16.1424€39.96
SKFRKS.061.25.1424€5.94
SKFRKS.060.25.1424€70.47
SKFRKS.161.16.1424€175.67
SKFRKS.160.16.1424€153.24
SKFRKS.062.25.1534€163.69
SKFRKS.162.16.1534€53.75
SKFRKS.427050403001€24.32
SKFRKS.061.25.1534€186.69
SKFRKS.060.25.1534€60.34
SKFRKS.161.16.1534€114.63
SKFRKS.160.16.1534€193.40
SKFRKS.062.25.1644€72.84
SKFRKS.162.16.1644€21.96
SKFRKS.061.25.1644€78.92
SKFRKS.060.25.1644€164.57
SKFRKS.161.16.1644€178.83
SKFRKS.160.16.1644€106.23
SKFRKS.062.25.1754€64.40
SKFRKS.162.16.1754€182.08
SKFRKS.061.25.1754€129.72
SKFRKS.060.25.1754€155.90
SKFRKS.161.16.1754€96.89
SKFRKS.160.16.1754€47.40
SKFRKS.062.30.1904€118.53
SKFRKS.162.20.1904€150.15
SKFRKS.061.30.1904€33.70
SKFRKS.060.30.1904€111.51
SKFRKS.161.20.1904€112.65
SKFRKS.160.20.1904€97.94
SKFRKS. 512080101001€116.29
RotekA6-9P4€105.46
RotekA6-9E1B€28.04
RotekA6-11P5€139.45
RotekA6-11E4€91.60
RotekL4-13P8ZD€108.09
RotekL4-13P9Z€66.30
RotekM4-12P4€200.80
RotekM4-12P4Z€40.23
RotekA6-14P3D€42.78
RotekA6-14E1€154.95
RotekL6-16E9Z€187.92
RotekL6-16E9ZD€134.48
RotekL6-16P9Z€90.22
RotekL6-16P9ZD€29.92
RotekM5-16P1€34.71
RotekM5-16P1Z€46.68
RotekA12-18E5€37.36
RotekA8-17P1DU€148.87
RotekA8-17N4D€165.18
RotekA8-17E10BC€96.36
RotekL6-16N9Z€57.80
RotekL6-16N9ZD€134.27
RotekA14-18E1L€122.86
RotekL4-17P8ZD€103.81
RotekL4-17P9Z€131.27
RotekM4-16P4€155.58
RotekM4-16P4Z€42.44
RotekA14-19P4€16.65
RotekA8-19E5A€133.21
RotekA13-22P4€117.82
RotekA8-22N2A€188.81
RotekA12-22E2€104.11
RotekL6-22E9Z€36.25
RotekL6-22E9ZD€200.00
RotekL6-22P9Z€89.47
RotekL6-22P9ZD€73.72
RotekA14-22E1B€56.03
RotekA10-22E5A€1.88
RotekL6-22N9Z€181.51
RotekL6-22N9ZD€141.55
RotekA8-22P11€159.47
RotekM5-22P1€30.00
RotekM5-22P1Z€184.22
RotekA8-22E6€132.58
RotekA14-25P1€89.24
RotekM4-22P4€83.37
RotekM4-22P4Z€11.93
RotekA14-24P1A€100.23
RotekA9-25N3€37.49
RotekA9-24P2€47.62
RotekA4-23P2A€194.59
RotekL6-25E9Z€70.24
RotekL6-25E9ZD€127.34
RotekL6-25P9Z€27.53
RotekL6-25P9ZD€173.83
RotekA8-25N2€19.65
RotekL6-25N9ZD€64.23
RotekL6-25N9Z€132.23
RotekW13-24P1€93.31
RotekA12-27E3€164.90
RotekM5-26P1€112.23
RotekM5-26P1Z€56.60
RotekM4-26P4€33.77
RotekM4-26P4Z€168.34
RotekL6-29E9Z€54.07
RotekL6-29E9ZD€195.23
RotekL6-29P9Z€135.32
RotekL6-29P9ZD€97.30
RotekA14-33N1€134.61
RotekR8-30N3€168.53
RotekL6-29N9Z€92.93
RotekL6-29N9ZD€39.77
RotekA14-31P3€34.85
RotekR8-30E3€3.63
RotekM5-30P1€34.82
RotekM5-30P1Z€107.72
RotekA10-32N1A€13.81
RotekA8-30E8D€67.22
RotekH7-30E1€118.17
RotekM4-30P4€115.85
RotekM4-30P4Z€49.54
RotekA12-32P2€19.91
RotekA14-34E31€173.57
RotekL6-33E9Z€44.53
RotekL6-33E9ZD€40.05
RotekL6-33P9Z€14.65
RotekL6-33P9ZD€198.25
RotekL6-33N9Z€86.15
RotekL6-33N9ZD€22.43
RotekR8-35N3€158.27
RotekA10-34E6€54.32
RotekW13-35P1€200.33
RotekA12-34E2AG€27.33
RotekA12-34P2B€112.71
RotekM5-31P1€101.12
RotekM5-31P1Z€115.74
RotekM5-34P1€135.66
RotekM5-34P1Z€133.53
RotekA12-35N5€49.87
RotekR8-35E3€14.43
RotekM4-34P4€188.13
RotekM4-34P4Z€19.92
RotekA10-35N1L€79.52
RotekH7-35N1€18.50
RotekL9-38E9Z€193.87
RotekL9-38P9Z€157.22
RotekA10-35P1A€39.77
RotekL9-38N9Z€113.32
RotekW13-38P1€22.11
RotekA13-38E1€9.61
RotekL6-37E9Z€49.61
RotekL6-37E9ZD€71.91
RotekL6-37P9Z€57.01
RotekL6-37P9ZD€90.52
RotekA7-38N1€180.51
RotekL6-37N9Z€193.83
RotekL6-37N9ZD€132.05
RotekR8-39N3€152.04
RotekM6-35P1€117.84
SKFRKS.162.14.0644€111.54
SKFRKS. 212140106001€144.33
SKFRKS.122295101002€155.91
SKFRKS.061.20.0644€23.33
SKFRKS.060.20.0644€48.22
SKFRKS.161.14.0644€90.28
SKFRKS.160.14.0644€167.69
SKFRKS.23 0741€180.18
SKFRKS.210741€121.18
SKFRKS.220741€41.05
SKFRKS.062.20.0744€142.09
SKFRKS.162.14.0744€115.67
SKFRKS.221310101001€187.22
SKFRKS.061.20.0744€146.68
SKFRKS.060.20.0744€56.30
SKFRKS.161.14.0744€107.83
681xzz€171.25
SKF6205-2RS€33.62
606€34.27
NSK6009€192.40
6200€100.40
NSK6013€138.33
6004€19.58
UCP204€104.69
UCP204€154.71
UCP204€151.47
NSKUcp204€164.32
UCP204€29.74
INAUCP204-12€111.87
Ucp204€88.82
UCP204€37.97
koyoUCP201€132.03
UCP204€46.82
koyoUCP201-8€132.39
UCP204€20.61
NSKUCP204€161.59
UCP204€3.48
UCP204€186.10
UCP204€16.44
608€162.84
608zz€33.55
627€64.97
627€176.45
6201€146.43
6201€67.16
608€52.51
6307€28.91
F689€110.36
R1€148.20
R3€151.83
R3€163.55
6313€87.82
2€10.35
R3€188.12
NSK6309€161.74
55X120X31.5€194.96
6201€60.28
Nachi62/28€189.17
koyo6302RMX€149.66
koyo633313€122.07
INAHK5520€167.86
SKF32030€118.96
LM8UU€157.13
thkLMF20UU€66.51
IKOLBB8UU€67.08
thkLM25UU€72.14
thkHSR20€128.78
Timken32222€195.68
Timken2684/2631€30.90
Timken18590/20€161.94
Timken14125A€130.77
TimkenLM545849€182.94
Timken71450/71750B€11.85
Timkenlm104949/lm104911€25.79
Timken3782/3720€104.72
TimkenLM104949/LM104911€174.34
Timken30205€119.45
koyoLM29749/LM29710€64.37
Timkenlm104949/lm104911€118.64
TimkenLM67048/10€179.92
NSK150KBE30+L€146.24
NSKLM11910€14.36
NTN6003€8.04
NTN6203lu€10.18
koyo6000€191.84
NTN6003€26.59
Nachi6003€124.03
Nachi6001€110.67
Nachi6000€178.66
Nachi6001€94.40
NTN6001€80.33
Nachi6001€152.98
NSK6300€159.07
koyo6302RMX€73.38
NSK6006€144.25
NSK6206€61.44
koyo6300€102.37
Nachi6000€161.54
Nachi6303€83.85
koyo6301€146.36
koyo6300€140.85
NSK6300DDU€193.31
6301€179.50
6302€199.78
Nachi6000€36.45
koyo6206€38.57
NSK6301€160.94
6300€112.58
6301€5.92
koyo6301z€194.73
SKF32309€36.27
TimkenLm48548/Lm48510€36.68
TimkenLm48548/Lm48511A€129.98
koyoLm48548/Lm48510€46.05
koyoLm48548/10€167.95
TimkenM88048€84.53
koyo3307€162.38
koyo3308€171.69
SKF3310€178.84
SKF3314€96.06
NSK3310€61.66
koyo3307€128.10
SKF3308€123.19
SKF6200€138.63
Nachi6330€24.65
SKF6201€75.29
SKF6200€186.55
SKF6001€197.56
SKF6202-2rsh€107.20
Nachi6200€125.36
SKF6208€32.04
Nachi6200€181.96
SKF6201€85.75
SKF6200€133.31
koyo6310€121.13
Nachi6001€76.90
Nachi6001€162.01
Nachi6000€2.42
Nachi6201€42.69
Nachi6000€12.32
INAssr15€71.42
thkHSR25€125.28
INAHSR20€196.60
INA100%€170.51
thkHSR30€162.47
thkHSR35A1SS(GK)BLOCK€177.96
thkHSR20A€104.78
INAHSR35R1SS/HSR45R1SS€187.93
sk50€108.59
INA6300€50.13
Linear ball bearing Chrome steel ball screw linear guide with high precision€147.62
Linear Guide With Ball Bearing€9.54
thkLMH25UU€128.05
INASHS35-440L€193.84
thk3205€150.01
sealed type linear bearing stainless steel linear bearings for cnc advertising machine€34.09
KH2030€90.78
High quality super linear bearing with long service life and low price€76.42
KH1428€79.22
LM16GAUU€188.20
INAHSR20€141.81
LBCD20A€34.21
NSK32030X/DF€121.10
32030€32.13
NTN32030€140.40
INA32024X€56.43
koyo32018€7.32
GB12438€195.66
NSK280x460x146€75.93
32030-X€103.11
NTN30TM31€192.67
3207€44.40
NSK6310DDU/ZZ€94.59
NSK30TM31€166.85
6316-2RS€165.76
INASY89295UTI-TR€12.52
INASY69952ZC€116.22
10*26*8mm€149.18
INASYR838PKC€67.89
2020€64.03
DS1821€62.59
DS18B20€93.34
6236€184.43
SYB-46€2.28
SI2302€75.52
NTN30TM31€82.32
INASY8208BQNC€40.62
HA7223PE€146.66
8X30X10€43.55
HW-040€106.03
BD8193MWV-E2€64.58
IKO468/453A€112.89
Danfoss130B1107€164.29
469/453X€16.14
INAHTSSOP-32€40.39
INA469*333*166mm€36.50
INADS33Z11+€199.64
(469/453X)€170.90
28€16.85
484/472€39.44
INAHEDS-9700#C54€76.60
OPA2209AIDGKT€156.57
469/453€45.50
INASY8291ABC€50.43
722110/722185€13.77
INATPA3116D2DADR€94.37
INASet205€72.02
HJR-4102-L-12V€56.17
Set200€66.35
EC11EBB24C03€65.52
Timken6205-2RS€150.50
HEDS-5540#H14€7.73

 

PRICE LIST 01.01.2021 for party Bearing Housing Final

PRICE LIST FOR MASTA BRAND PLUMMER BLOCKS W.E.F 16.01.2021. MOC - CAST IRON. Shaft. Dia. mm. Product. Series. Product No. Rate Per Each. Cast Iron. L/R RATE.

Maximum retail price list

Bearing housings, adapter sleeves, lock nuts, lock washers and locating rings. Maximum retail price list. Effective from. 1st April, 2018 ...

Plummer Bearing Block - Latest price and trends

Plummer Blocks Bearings. Price : Rs 1,000/ Piece ; Plummer Block Bearings. Price : Rs 2,500/ Number ; Plummer Block Bearing. Price : Rs 300/ Piece ; Bearing ...

sn-518-pbi-plummer-block-housing.pdf

32017. 10/15 MOS. PRICE LIST PBI BRAND PLUMMER BLOCK. Series (500) Suitable for 1200, 2200 & 22200 Series Bearing and Series ( ...

Plummer Block Latest Price from Manufacturers, Suppliers ...

Find companies Supplying Plummer Block in India. Get Plummer Block at best price from Plummer Block Retailers, sellers, traders, exporters & wholesalers ...